CON DÂNG LÊN MẸ

CON DÂNG LÊN MẸ
Trên đường con đi có Mẹ

CA KHÚC: CON DÂNG LÊN MẸ
Nhạc: Lm. Bạch Vân
Tiếng hát: Sr. Ái Liên