HÁT TRÊN ĐỈNH ĐỒI

HÁT TRÊN ĐỈNH ĐỒI
Một mình con với Chúa


HÁT TRÊN ĐỈNH ĐỒI
Lời việt: Lm.Trăng Thập Tự
Nhạc: Lm. Ân Đức
Tiếng hát: Sr. Ái Liên