HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠI VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠI VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT
Thánh Lễ tại Các Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxico tại vương quốc này


NHỮNG HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠI CÁC VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT TRONG CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO TẠI VƯƠNG QUỐC NÀY

 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang tổng hợp

Nguồn tin: w2.vatican.va