XIN CHÚA LỘC XUÂN

XIN CHÚA LỘC XUÂN
Lộc Xuân của Chúa mượt mà nở hoa

XIN CHÚA LỘC XUÂN
***

Lạy Chúa,
Xin Danh Ngài được tỏa lan
Thực hành tử tế, hỏi han người nghèo
Thật thà uốn nắn cong queo
Tinh thần ngay thẳng không bêu xấu người
Nhiệt tâm hăng hái giúp người
Những ai ganh ghét, nói lời thị phi
Dặn lòng tha thứ, chấp chi !
Khoan dung, quãng đại, không bì không so !
Đớn đau, thua thiệt, lắng lo.
Tin rằng Chúa sẽ ban cho dư đầy
Nhiều khi mệt mỏi rã thây.
Xin ơn bền đỗ theo Thầy Giêsu
Sóng lòng nuốt trọn khiêm nhu
Kiên tâm xin Chúa tiếp thu ân cần
Khôn ngoan phân định các Thần
Thần Lành giữ lấy, tránh Thần dữ xa
Trung thành, can đảm thiết tha
Lộc Xuân của Chúa mượt mà nở hoa.
Đây nhành Nguyệt Quế ban ra
Vững tâm, an dạ quê Cha chốn về.
 

Tác giả bài viết: Cỏ Dại Ven Rừng