banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA


Miễn có ăn có mặc
là hạnh phúc rồi. 
Mặc thì cho sạch nhưng tránh xa hoa.

(Tâm thư gởi các thừa sai, tiết 4)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các nhà giáo dục: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là sự ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM