banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA


Nguyên nhân tiềm ẩn duy nhất của mọi suy đồi:
Sự lơi lỏng tinh thần cầu nguyện.

(Tâm thư gởi các thừa sai, tiết 5)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ: Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống đời sống viên mãn; xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM