Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

Khổ chế bản thân cần được áp dụng đặc biệt trong lãnh vực đức Khiết Tịnh. Chị em phải sử dụng cách hợp lý những phương thế tự nhiên để bảo vệ, phát triển sức khỏe và giữ quân bình tâm lý
(x. HC 18).

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Giáo Hội:

Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu: Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình.

Ý Hội Dòng

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban cho tất cả mọi người trên thế giới biết nhìn nhận giá trị của lao động, để mọi người biết dấn thân làm việc với tinh thần biết ơn và vui vẻ.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM