Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVIII TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVIII TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 05.08.2018

Đăng lúc: 11-08-2018 07:31:10 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVI TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVI TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 22.07.2018

Đăng lúc: 28-07-2018 08:28:09 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 08.07.2018

Đăng lúc: 23-07-2018 07:14:08 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 01.07.2018

Đăng lúc: 22-07-2018 07:23:34 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Sáu, 29.06.2018

Đăng lúc: 20-07-2018 10:28:11 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 24.06.2018

Đăng lúc: 19-07-2018 07:18:37 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật XI TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật XI TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, trưa CN, 17.06.2018

Đăng lúc: 15-07-2018 10:16:10 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 03.06.2018

Đăng lúc: 10-07-2018 02:44:23 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Chúa Ba Ngôi

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Chúa Ba Ngôi

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 27.05.2018

Đăng lúc: 10-07-2018 09:06:05 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM