Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Đại Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ mà chúng ta cử hành hôm nay, đứng vào cuối năm Phụng Vụ và nhắc nhớ rằng, sự sống của các thụ tạo không diễn ra cách ngẫu nhiên, nhưng đi tới một đích điểm chung cuộc: sự mạc khải dứt khoát về Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của lịch sử và của toàn thể vũ trụ.

Đăng lúc: 09-12-2018 02:24:53 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Chủ đích trước tiên của Bài Tin Mừng này không có ý nói về ngày Tận Thế, nhưng đúng hơn là một lời mời gọi để sống tốt hiện tại, tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng cho lúc chúng ta được yêu cầu báo cáo về cuộc sống của mình.

Đăng lúc: 06-12-2018 08:48:27 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 11.11.2018

Đăng lúc: 02-12-2018 02:35:27 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 04.11.2018

Đăng lúc: 30-11-2018 02:58:53 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Đại Lễ Kính Các Thánh

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Đại Lễ Kính Các Thánh

Hôm nay những người anh chị em của chúng ta không xin chúng ta hãy nghe lại một bài Tin Mừng tuyệt hay, nhưng mời gọi chúng ta hãy đưa nó vào thực hành, hãy chọn đi theo con đường các Mối Phúc. Vấn đề không phải là thực hiện những điều phi thường, nhưng là đi theo con đường ấy mỗi ngày, vì con đường ấy sẽ dẫn chúng ta vào Thiên Đàng, sẽ dẫn chúng ta vào trong gia đình, và sẽ dẫn chúng ta đi về nhà.

Đăng lúc: 29-11-2018 01:29:30 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung XXX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung XXX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN 28.10.2018

Đăng lúc: 19-11-2018 03:14:41 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXIX TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXIX TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 21.10.2018

Đăng lúc: 15-11-2018 08:42:49 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXVII TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXVII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 07.10.2018

Đăng lúc: 12-11-2018 04:08:19 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN 30.09.2018

Đăng lúc: 04-11-2018 02:02:22 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
BÀI HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

BÀI HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 16.09.2018

Đăng lúc: 31-10-2018 03:11:25 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Đăng lúc: 08-10-2018 03:43:06 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXV TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXV TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 23.09.2018

Đăng lúc: 24-09-2018 09:48:33 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 09.09.2018

Đăng lúc: 15-09-2018 04:54:31 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật XXII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật XXII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 02.09.2018

Đăng lúc: 09-09-2018 03:00:18 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXI TNB

Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXI TNB

Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 26.08.2018

Đăng lúc: 08-09-2018 02:45:27 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XX Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XX Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 19.08.2018

Đăng lúc: 02-09-2018 04:48:32 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Tư, 15.08.2018

Đăng lúc: 31-08-2018 03:08:02 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 12.08.2018

Đăng lúc: 30-08-2018 10:43:36 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XVII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XVII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 29.07.2018

Đăng lúc: 20-08-2018 02:29:03 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Nội Dung cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Phan-xi-cô và các Lễ Sinh quốc tế

Nội Dung cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Phan-xi-cô và các Lễ Sinh quốc tế

Vào chiều ngày 31 tháng 07 năm 2018 vừa qua, một cuộc gặp gỡ giữa các Lễ Sinh quốc tế với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong buổi gặp gỡ đó, thay vì đọc một bài chia sẻ hay một bài diễn văn soạn sẵn, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đối thoại trực tiếp với các Lễ Sinh đó, và Ngài đã trả lời ứng khẩu trước các câu họi do họ đưa ra. Sau đây là nội dung của cuộc gặp gỡ và trao đổi nêu trên:

Đăng lúc: 20-08-2018 02:24:44 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
1 2  Trang sau
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM