Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
THƯA THẦY, TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT...?

THƯA THẦY, TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT...?

Điều răn thứ VIII: Chớ làm chứng dối

Đăng lúc: 13-10-2018 05:17:50 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Giáo Lý
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 7: 7-11; Dt 4: 12-13; Mc 10: 17-30

Đăng lúc: 10-10-2018 03:52:17 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 04-10-2018 08:19:28 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1: 12-14; Gl 4: 4-7; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 03-10-2018 08:30:06 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ds 11: 25-29; Gc 5: 1-6; Mc 9: 38 - 43, 45, 47- 48

Đăng lúc: 26-09-2018 09:02:23 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Kn 2: 12, 17-20; Gc 3: 16-18; 4: 3; Mc 9: 29-36

Đăng lúc: 18-09-2018 11:57:18 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 50: 5-9; Gc 2: 14-18;

Đăng lúc: 14-09-2018 11:20:59 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 35: 4-7; Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37

Đăng lúc: 04-09-2018 05:01:06 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 4: 1-2, 6-8; Gc 1: 17-18, 21b-22, 27; Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23

Đăng lúc: 29-08-2018 03:57:37 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gs 24: 1-2a, 15-17, 18b; Ep 5: 21-32; Ga 6: 54a, 60-69

Đăng lúc: 23-08-2018 10:00:14 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 21-08-2018 10:19:55 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
TÌM HIỂU TẾ BÀO GỐC - LM. TRẦN MẠNH HÙNG

TÌM HIỂU TẾ BÀO GỐC - LM. TRẦN MẠNH HÙNG

Thuật ngữ “tế bào gốc” chỉ tất cả những tế bào chưa biệt hóa có khả năng phân chia thành bất cứ loại tế bào nào. Tế bào gốc sản sinh ra một cặp tế bào con (daughter cells), trong đó một tế bào sẽ phát triển để biệt hóa, tế bào còn lại phát triển thành tế bào gốc mới thay thế tế bào gốc ban đầu.

Đăng lúc: 18-08-2018 10:12:04 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Cn 9: 1- 6; Ep 5: 15-20; Ga 6: 51-58

Đăng lúc: 15-08-2018 06:00:36 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 4-8; Ep 4: 30-5: 2; Ga 6: 41-51

Đăng lúc: 07-08-2018 08:20:58 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THƯA THẦY TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT?

THƯA THẦY TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT?

Những nét căn bản về Luân lý của Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: Điều răn thứ VII và X

Đăng lúc: 06-08-2018 09:41:47 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Giáo Lý
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 16: 2-4, 12-15; Ep 4: 17, 20-24; Ga 6: 24-35

Đăng lúc: 03-08-2018 03:55:06 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1 - 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 25-07-2018 10:58:38 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 23: 1-6; Ep 2: 13-18; Mc 6: 30-34

Đăng lúc: 19-07-2018 03:53:32 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Am 7: 12-15; Ep 1: 3-14; Mc 6: 7-13

Đăng lúc: 11-07-2018 06:42:16 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ed 2: 2-5; 2Cr 12: 7-10; Mc 6: 1-6

Đăng lúc: 05-07-2018 04:00:00 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5  Trang sau