banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 15: 1-2, 22-29; Kh 21: 10-14, 22-23; Ga 14: 23-29

Đăng lúc: 16-05-2022 04:33:58 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 12-05-2022 03:38:52 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Suy niệm Lời Chúa: Cv 14: 21-27; Kh 21: 1-5; Ga 13: 31-35

Đăng lúc: 10-05-2022 09:46:28 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 13: 14, 43-52; Kh 7: 9, 14-17; Ga 10: 27-30

Đăng lúc: 04-05-2022 08:59:24 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 27b-32, 40b-41; Kh 5: 11-14; Ga 21: 1-19

Đăng lúc: 26-04-2022 03:52:43 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 12-16; Kh 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 20-04-2022 09:54:17 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 16-04-2022 04:03:32 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Lc 22: 14-23: 56

Đăng lúc: 06-04-2022 10:34:50 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Is 43: 16-21; Pl 3: 8-14; Ga 8: 1-11

Đăng lúc: 29-03-2022 09:26:18 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: Gs 5: 9-12; 2Cr 5: 17-21; Lc 15: 1-3, 11-32

Đăng lúc: 25-03-2022 04:14:24 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 23-03-2022 10:01:47 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 16-03-2022 09:45:22 PM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 3: 1-8a, 13-15; 1Cr 10: 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9

Đăng lúc: 16-03-2022 04:45:43 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: Đnl 26: 4-10; Rm 10: 8-13; Lc 4: 1-13

Đăng lúc: 02-03-2022 08:20:07 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 4-7; 1Cr 15: 54-58; Lc 6: 39-45

Đăng lúc: 23-02-2022 08:24:08 PM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 26: 2, 7, 9, 12-13, 22-23; 1Cr 15: 45-49; Lc 6: 27-38

Đăng lúc: 16-02-2022 08:17:14 PM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 10-02-2022 03:18:13 AM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 17: 5-8; 1Cr 15: 12, 16-20; Lc 6: 17, 20-26

Đăng lúc: 09-02-2022 03:32:53 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 6: 1-2a, 3-8; 1Cr 15: 1-11; Lc 5: 1-11

Đăng lúc: 04-02-2022 09:50:45 PM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 04-02-2022 09:47:10 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau