Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 10-11; Rm 8: 18-23; Mt 13: 1-23

Đăng lúc: 07-07-2020 07:28:52 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 04-07-2020 10:01:59 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Dcr 9: 9-10; Rm 8: 9, 11-13; Mt 11: 25-30

Đăng lúc: 01-07-2020 08:35:02 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-06-2020 03:22:56 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4: 8-11, 14-16; Rm 6: 3-4, 8-11; Mt 10: 37-42

Đăng lúc: 25-06-2020 08:57:12 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 20: 10-13; Rm 5: 12-15; Mt 10: 26-33

Đăng lúc: 17-06-2020 06:54:56 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 11-06-2020 08:26:15 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 03-06-2020 08:35:33 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Xh 34: 4-6, 8-9; 2Cr 13: 11-13; Ga 3: 16-18

Đăng lúc: 02-06-2020 08:40:41 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 29-05-2020 07:47:21 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Cv 2: 1-11; 1Cr 12: 3b-7, 12-13; Ga 20: 19-23

Đăng lúc: 26-05-2020 07:18:14 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 20-05-2020 02:42:23 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ THĂNG THIÊN

LỄ THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Ep 1: 17-23; Mt 28: 16-20

Đăng lúc: 19-05-2020 03:35:37 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 14-05-2020 08:10:52 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 07-05-2020 07:32:49 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 6: 1-7; 1Pr 2: 4-9; Ga 14: 1-12

Đăng lúc: 05-05-2020 02:31:59 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 30-04-2020 07:59:56 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 2: 14, 36-41; 1Pr 2: 20-25; Ga 10: 1-10

Đăng lúc: 28-04-2020 08:12:01 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 23-04-2020 08:14:59 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 2: 14, 22-28, 33; 1Pr 1: 17-21; Lc 24: 13-35

Đăng lúc: 21-04-2020 03:38:25 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau