Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 16-10-2019 03:32:01 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 17: 8-13; 2Tm 3: 14-4: 2; Lc 18: 1-8

Đăng lúc: 15-10-2019 05:23:19 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 09-10-2019 09:02:02 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 5: 14-17; 2Tm 2: 8-13; Lc 17: 11-19

Đăng lúc: 08-10-2019 10:08:41 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kb 1: 2-3; 2: 2-4; 2Tm 1: 6-8, 13-14; Lc 17: 5-10

Đăng lúc: 01-10-2019 10:07:00 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 30-09-2019 09:08:41 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
NHÂN ĐỨC TRONG NHO GIÁO

NHÂN ĐỨC TRONG NHO GIÁO

“Nhân là yêu người” thì người tầm thường ít học nhất cũng có thể thực hành được

Đăng lúc: 27-09-2019 04:05:39 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
Đăng lúc: 24-09-2019 11:48:30 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 6: 1, 4-7; 1Tm 6: 11-16; Lc 16: 19-31

Đăng lúc: 23-09-2019 09:21:06 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 17-09-2019 09:40:25 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 8: 4-7; 1Tm 2: 1-8; Lc 16: 1-13

Đăng lúc: 16-09-2019 09:06:21 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 32: 7-11, 13-14; 1Tm 1: 12-17; Lc 15: 1-10

Đăng lúc: 12-09-2019 08:25:23 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 10-09-2019 09:46:44 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
SUY TÔN THÁNH GIÁ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Lời Chúa: Ds 21: 4-9; Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17

Đăng lúc: 08-09-2019 08:43:47 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 03-09-2019 08:31:21 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 9: 13-18; Plm 9b-10, 12-17; Lc 14: 25-33

Đăng lúc: 02-09-2019 08:15:31 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 27-08-2019 09:47:07 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 3: 17-21, 30-31; Dt 12: 18-19, 22-24; Lc 14: 1, 7-14

Đăng lúc: 27-08-2019 03:33:47 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 21-08-2019 08:56:10 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 18-21; Dt 12: 5-7, 11-13; Lc 13: 22-30

Đăng lúc: 19-08-2019 09:12:15 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau