Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 40: 1-5, 9-11; 2Pr 3: 8-14; Mc 1: 1-8

Đăng lúc: 01-12-2020 07:16:50 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 26-11-2020 07:25:40 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 63: 16b-17, 19b; 64: 2b-7; 1Cr 1: 3-9 ; Mc 13: 33-37

Đăng lúc: 24-11-2020 07:51:41 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 20-11-2020 07:23:04 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lời Chúa: Ed 34: 11-12, 15-17; 1Cr 15: 20-26, 28; Mt 25: 31-46

Đăng lúc: 17-11-2020 08:34:55 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 11-11-2020 08:23:46 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vào ngày lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, Phụng Vụ Lời Chúa ca ngợi cuộc sống chứng tá của những người công chính bị bách hại và những ân phúc mà họ được hưởng trước thánh nhan Thiên Chúa.

Đăng lúc: 10-11-2020 07:54:52 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 04-11-2020 08:40:34 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Lời Chúa: Kn 6: 12-16; 1Tx 4: 13-18; Mt 25: 1-13

Đăng lúc: 03-11-2020 03:40:06 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 29-10-2020 03:52:23 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 28-10-2020 02:24:20 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A: Mt 22,34-40

Đăng lúc: 22-10-2020 02:23:11 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 22: 20-26; 1Th 1: 5-10; Mt 22: 34-40

Đăng lúc: 21-10-2020 09:07:53 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 15-10-2020 02:43:40 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 45: 1, 4-6; 1Th 1: 1-5; Mt 22: 15-21

Đăng lúc: 14-10-2020 08:52:20 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 08-10-2020 06:55:21 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 25: 6-9; Pl 4: 12-14, 19-20; Mt 22: 1-14

Đăng lúc: 06-10-2020 06:45:19 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 5: 1-7; Pl 4: 6-9; Mt 21: 33-43

Đăng lúc: 29-09-2020 07:06:42 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-09-2020 02:37:14 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 18: 25-28; Pl 2: 1-11; Mt 21: 28-32

Đăng lúc: 24-09-2020 04:10:57 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau