Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Xp 3: 14-18; Pl 4: 4-7; Lc 3: 10-18

Đăng lúc: 11-12-2018 07:44:05 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
MÙA VỌNG

MÙA VỌNG

Hinh ảnh minh họa Giáo Lý: Mùa Vọng

Đăng lúc: 06-12-2018 08:29:49 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Br 5: 1-9; Pl 1: 4-11; Lc 3: 1-6

Đăng lúc: 04-12-2018 07:35:47 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

Lời Chúa: Gr 33: 14-16; 1Tx 3: 12-4: 2; Lc 21: 25-28, 34-36

Đăng lúc: 28-11-2018 02:56:08 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
BÁC ÁI

BÁC ÁI

Hình ảnh minh hoạ

Đăng lúc: 21-11-2018 07:43:12 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
CHÚA KI-TÔ VUA

CHÚA KI-TÔ VUA

Lời Chúa: Đn 7: 13-14; Kh 1: 5-8; Ga 18: 33-37

Đăng lúc: 21-11-2018 02:40:04 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3: 1-9; 1Cr 1: 17-25; Mt 10: 17-22

Đăng lúc: 13-11-2018 08:41:34 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V 17: 10-16; Dt 9: 24-28; Mc 12: 38-44

Đăng lúc: 06-11-2018 06:57:09 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 6: 2-6; Dt 7: 23-28; Mc 12: 28-34

Đăng lúc: 01-11-2018 08:55:25 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 29-10-2018 03:44:01 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 31: 7-9; Dt 5: 1-6; Mc 10: 46-52

Đăng lúc: 24-10-2018 04:20:14 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa: Is 53: 10-11; Dt 4: 14-16; Mc 10: 35-45

Đăng lúc: 18-10-2018 08:12:39 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THƯA THẦY, TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT...?

THƯA THẦY, TÔI PHẢI LÀM GÌ TỐT...?

Điều răn thứ VIII: Chớ làm chứng dối

Đăng lúc: 13-10-2018 05:17:50 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Giáo Lý
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 7: 7-11; Dt 4: 12-13; Mc 10: 17-30

Đăng lúc: 10-10-2018 03:52:17 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 04-10-2018 08:19:28 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1: 12-14; Gl 4: 4-7; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 03-10-2018 08:30:06 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ds 11: 25-29; Gc 5: 1-6; Mc 9: 38 - 43, 45, 47- 48

Đăng lúc: 26-09-2018 09:02:23 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Kn 2: 12, 17-20; Gc 3: 16-18; 4: 3; Mc 9: 29-36

Đăng lúc: 18-09-2018 11:57:18 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 50: 5-9; Gc 2: 14-18;

Đăng lúc: 14-09-2018 11:20:59 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 35: 4-7; Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37

Đăng lúc: 04-09-2018 05:01:06 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6  Trang sau