Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 12-16; Kh 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 24-04-2019 07:49:42 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 23-04-2019 07:38:05 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 20-04-2019 08:37:45 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 17-04-2019 09:14:55 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Lc 22: 14-23: 56

Đăng lúc: 10-04-2019 08:07:05 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 09-04-2019 08:54:03 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Is 43: 16-21; Pl 3: 8-14; Ga 8: 1-11

Đăng lúc: 03-04-2019 07:36:26 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 01-04-2019 04:51:52 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: Gs 5: 9-12; 2Cr 5: 17-21; Lc 15: 1-3, 11-32

Đăng lúc: 26-03-2019 03:20:47 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-03-2019 02:57:25 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 3: 1-8a, 13-15; 1Cr 10: 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9

Đăng lúc: 20-03-2019 08:09:08 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 18-03-2019 10:34:27 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 13-03-2019 08:16:42 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 15: 5-12, 17-18; Pl 3: 17-4: 1; Lc 9: 28-36

Đăng lúc: 12-03-2019 03:15:31 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: Đnl 26: 4-10; Rm 10: 8-13; Lc 4: 1-13

Đăng lúc: 08-03-2019 07:49:50 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

Hình ảnh minh họa Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Đăng lúc: 07-03-2019 02:48:49 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
Đăng lúc: 07-03-2019 08:09:30 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Ge 2: 12-18; 2Cr 5: 20-6: 2; Mt 6: 1-6, 16-18

Đăng lúc: 04-03-2019 03:42:36 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 4-7; 1Cr 15: 54-58; Lc 6: 39-45

Đăng lúc: 27-02-2019 07:47:53 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-02-2019 02:35:32 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau