Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 22-01-2020 09:14:00 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

Lời Chúa: Is 8: 23; 9: 3; 1Cr 1: 10-13, 17; Mt 4: 12-23

Đăng lúc: 22-01-2020 03:23:26 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 49: 3, 5-6; 1Cr 1: 1-3; Ga 1: 29-34

Đăng lúc: 13-01-2020 07:51:55 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 08-01-2020 10:35:48 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mt 3: 13-17

Đăng lúc: 06-01-2020 08:21:05 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 31-12-2019 08:40:28 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Hc 3: 3-7, 14-17a; Cl 3: 12-21; Mt 2: 13-15, 19-21

Đăng lúc: 26-12-2019 02:51:39 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-12-2019 07:50:48 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

Lời Chúa: Is 9: 2-4, 6-7; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 23-12-2019 07:50:54 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 7: 10-16; Rm 1: 1-7; Mt 1: 18-24

Đăng lúc: 18-12-2019 07:45:47 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 17-12-2019 04:15:38 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 35: 1-10; Gc 5: 7-10; Mt 11: 2-11

Đăng lúc: 12-12-2019 08:01:11 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 11-12-2019 07:43:46 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 05-12-2019 09:13:36 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 11: 1-10; Rm 15: 4-9; Mt 3: 1-12

Đăng lúc: 03-12-2019 08:52:48 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lời Chúa: St 3: 9-15, 20; Ep 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 02-12-2019 04:04:06 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 26-11-2019 09:00:49 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 2: 1-5; Rm 13: 11-14; Mt 24: 37-44

Đăng lúc: 25-11-2019 08:12:39 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 19-11-2019 09:07:43 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lờ Chúa: 2Sm 5: 1-3; Cl 1: 12-20; Lc 23: 35-43

Đăng lúc: 18-11-2019 07:44:01 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau