banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 2: 12, 17-20; Gc 3: 16-18; 4: 3; Mc 9: 29-36

Đăng lúc: 16-09-2021 03:00:24 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 10-09-2021 03:11:07 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 50: 5-9a; Gc 2: 14-18; Mc 8: 27-35

Đăng lúc: 07-09-2021 07:48:37 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 35: 4-7; Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37

Đăng lúc: 31-08-2021 05:45:43 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 27-08-2021 09:17:03 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 19-08-2021 08:01:17 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên B

Đăng lúc: 10-08-2021 02:43:32 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐAM MÊ

ĐAM MÊ

Những nét căn bản về luân lý của Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Đăng lúc: 06-08-2021 09:17:55 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Giáo Lý
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Đăng lúc: 04-08-2021 02:55:41 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên B

Đăng lúc: 27-07-2021 08:16:31 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII TNB: Ga 6,1-15

Đăng lúc: 23-07-2021 08:49:02 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Đăng lúc: 20-07-2021 08:35:15 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 16-07-2021 02:48:36 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B: Gr 23: 1-6; Ep 2: 13-18; Mc 6: 30-34

Đăng lúc: 15-07-2021 08:10:36 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 7: 12-15; Ep 1: 3-14; Mc 6: 7-13

Đăng lúc: 06-07-2021 07:58:51 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 2: 2-5; 2Cr 12: 7-10; Mc 6: 1-6

Đăng lúc: 29-06-2021 08:32:56 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 1: 13-15; 2: 23-25; 2Cr 8: 7, 9, 13-15; Mc 5: 21-43

Đăng lúc: 22-06-2021 09:02:52 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: G 38: 1, 8-11; 2Cr 5: 14-17; Mc 4: 35-41

Đăng lúc: 16-06-2021 03:29:27 PM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Suy niệm Lời Chúa lễ Mình Máu Chúa Kitô

Đăng lúc: 01-06-2021 09:14:24 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA BA NGÔI

CHÚA BA NGÔI

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi

Đăng lúc: 25-05-2021 02:47:22 PM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 17 18 19  Trang sau