Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 13-08-2019 08:39:25 PM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 38: 4-6, 8-10; Dt 12: 1-4; Lc 12: 49-53

Đăng lúc: 12-08-2019 08:24:20 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 18: 6-9; Dt 11: 1-2, 8-19; Lc 12: 32-48

Đăng lúc: 07-08-2019 09:28:10 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 06-08-2019 09:50:39 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 30-07-2019 10:10:39 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gv 1: 2; 2: 21-23; Cl 3: 1-5, 9-11; Lc 12: 13-21

Đăng lúc: 29-07-2019 08:56:41 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
XEM LẠI VIỆC HÁT TUNG HÔ TIN MỪNG VÀ CA TIẾN LỄ

XEM LẠI VIỆC HÁT TUNG HÔ TIN MỪNG VÀ CA TIẾN LỄ

Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc nói riêng là một thực tại sống động (một sự ký thác/kho báu sống động), cho nên không ngừng được cải cách (“semper reformanda”), nghĩa là không bao giờ có lời cuối cùng cho công cuộc này.

Đăng lúc: 24-07-2019 03:41:10 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 20-32; Cl 2: 12-14; Lc 11: 1-13

Đăng lúc: 22-07-2019 08:37:01 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 1-10; Cl 1: 24-28; Lc 10: 38-42

Đăng lúc: 16-07-2019 09:52:36 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 15-07-2019 08:19:48 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

Hình ảnh minh hoạ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu

Đăng lúc: 11-07-2019 03:34:02 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
Đăng lúc: 10-07-2019 03:15:28 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 30: 10-14; Cl 1: 15-20; Lc 10: 25-37

Đăng lúc: 08-07-2019 08:42:24 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 02-07-2019 09:53:58 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 10-14; Gl 6: 14-18; Lc 10: 1-12, 17-20

Đăng lúc: 01-07-2019 08:57:26 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 26-06-2019 04:18:13 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 16, 19-21; Gl 5: 1, 13-18; Lc 9: 51-13: 21

Đăng lúc: 25-06-2019 04:15:17 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lời Chúa: St 14: 18-20; 1Cr 11: 23-26; Lc 9: 11-17

Đăng lúc: 18-06-2019 08:40:58 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 16-06-2019 08:32:01 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 12-06-2019 03:00:42 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau