Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 5: 1-7; Pl 4: 6-9; Mt 21: 33-43

Đăng lúc: 28-09-2020 08:06:42 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-09-2020 03:37:14 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 18: 25-28; Pl 2: 1-11; Mt 21: 28-32

Đăng lúc: 24-09-2020 05:10:57 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 16-09-2020 08:02:39 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 6-9; Pl 1: 20-24, 27 ; Mt 20: 1-16

Đăng lúc: 16-09-2020 03:37:29 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 09-09-2020 11:25:23 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 30-28: 7; Rm 14: 7-9; Mt 18: 21-35

Đăng lúc: 07-09-2020 08:29:11 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 03-09-2020 08:37:14 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 33: 7-9; Rm 13: 8-10; Mt 18: 15-20

Đăng lúc: 01-09-2020 09:52:39 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 28-08-2020 03:42:08 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 20: 7-9; Rm 12: 1-2; Mt 16: 21-27

Đăng lúc: 24-08-2020 08:51:42 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 20-08-2020 09:48:51 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 22: 19-23; Rm 11: 33-36; Mt 16: 13-20

Đăng lúc: 17-08-2020 10:01:02 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 12-08-2020 08:11:12 PM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 56: 1, 6-7; Rm 11: 13-15, 29-32; Mt 15: 21-28

Đăng lúc: 10-08-2020 09:53:25 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 05-08-2020 09:02:50 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 9, 11-13; Rm 9: 1-5; Mt 14: 22-33

Đăng lúc: 05-08-2020 08:56:41 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 05-08-2020 05:16:53 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Sư phạm Giáo Lý
Đăng lúc: 29-07-2020 08:34:56 PM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 1-3; Rm 8: 35, 37-39; Mt 14: 13-21

Đăng lúc: 27-07-2020 08:54:21 PM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau