Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 35: 1-10; Gc 5: 7-10; Mt 11: 2-11

Đăng lúc: 13-12-2019 08:01:11 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 12-12-2019 07:43:46 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 06-12-2019 09:13:36 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 11: 1-10; Rm 15: 4-9; Mt 3: 1-12

Đăng lúc: 04-12-2019 08:52:48 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lời Chúa: St 3: 9-15, 20; Ep 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 02-12-2019 04:04:06 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 27-11-2019 09:00:49 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 2: 1-5; Rm 13: 11-14; Mt 24: 37-44

Đăng lúc: 26-11-2019 08:12:39 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 20-11-2019 09:07:43 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lờ Chúa: 2Sm 5: 1-3; Cl 1: 12-20; Lc 23: 35-43

Đăng lúc: 19-11-2019 07:44:01 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LƯƠNG TÂM

LƯƠNG TÂM

Những nét căn bản về Luân Lý của Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Đăng lúc: 14-11-2019 08:14:37 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Giáo Lý
Đăng lúc: 13-11-2019 07:42:43 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3: 1-9; 1Cr 1: 17-25; Mt 10: 17-22

Đăng lúc: 12-11-2019 02:44:03 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 06-11-2019 08:45:14 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2Mcb 7: 1-2, 9-14; 2Tx 2: 16-3: 5; Lc 20: 27-38

Đăng lúc: 05-11-2019 07:48:58 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 11: 23-12: 2; 2Tx 1: 11-2: 2; Lc 19: 1-10

Đăng lúc: 01-11-2019 03:55:31 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lời Chúa: Rm 6: 3-9; Ga 6: 5: 51-59

Đăng lúc: 31-10-2019 03:44:27 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 31-10-2019 07:48:17 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 28-10-2019 08:08:18 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 23-10-2019 09:23:29 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 35: 15b-17, 20-22a; 2Tm 4: 6-8, 16-18; Lc 18: 9-14

Đăng lúc: 22-10-2019 07:48:50 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau