banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18; Rm 8: 31b-34; Mc 9: 2-10

Đăng lúc: 22-02-2021 10:01:50 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 16-02-2021 02:56:54 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Suy niệm Tin Mừng Lời Chúa I Mùa Chay: St 9: 8-15; 1Pr 3: 18-22; Mc 1: 12-15

Đăng lúc: 15-02-2021 10:28:42 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên B

Đăng lúc: 09-02-2021 08:08:15 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 03-02-2021 07:29:22 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: G 7: 1-4, 6-7; 1Cr 9: 16-19, 22-23; Mc 1: 29-39

Đăng lúc: 02-02-2021 08:39:13 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 27-01-2021 07:25:07 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 18: 15-20; 1Cr 7: 32-35; Mc 1: 21-28

Đăng lúc: 25-01-2021 07:50:48 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 21-01-2021 10:14:00 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gn 3: 1-5, 10; 1Cr 7: 29-31; Mc 1: 14-20

Đăng lúc: 18-01-2021 07:24:49 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 13-01-2021 06:50:11 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 11-01-2021 09:30:35 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 06-01-2021 07:24:28 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 04-01-2021 07:08:01 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 30-12-2020 08:49:23 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ds 6: 22-27; Gl 4: 4-7; Lc 2: 16-21

Đăng lúc: 27-12-2020 07:59:46 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Is 9: 1-6; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 25-12-2020 07:23:31 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 25-12-2020 07:19:59 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

Lời Chúa: Is 52: 7-10; Dt 1: 1-6; Ga 1: 1-18

Đăng lúc: 22-12-2020 08:53:58 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 22-12-2020 08:45:07 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau