Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 02-04-2020 09:37:10 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Mt 26: 14-27: 66

Đăng lúc: 01-04-2020 03:01:56 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 28-03-2020 02:40:38 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ed 37: 12-14; Rm 8: 8-11; Ga 11: 1-45

Đăng lúc: 26-03-2020 02:27:01 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

Lời Chúa: Is 7: 10-14; Dt 10: 4-10; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 24-03-2020 01:48:28 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: 1Sm 16: 1, 6-7, 10-13; Ep 5: 8-14; Ga 9: 1-41

Đăng lúc: 20-03-2020 02:02:30 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 12-03-2020 02:38:03 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
BÊN BỜ GIẾNG GIA COP

BÊN BỜ GIẾNG GIA COP

Hinh ảnh minh họa câu chuyện Kinh Thánh: Chúa Giêsu và người phụ nữ bên bờ giếng Giacop

Đăng lúc: 10-03-2020 03:14:07 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 17: 3-7; Rm 5: 1-2; 5-8; Ga 4: 5-42

Đăng lúc: 10-03-2020 02:16:21 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 05-03-2020 07:55:10 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 12: 1-4a; 2Tm 1: 8b-10; Mt 17: 1-9

Đăng lúc: 03-03-2020 01:37:22 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 28-02-2020 01:29:14 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: St 2: 7-9; 3: 1-7; Rm 5: 12-19; Mt 4: 1-11

Đăng lúc: 27-02-2020 09:01:49 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Ge 2: 12-18; 2Cr 5: 20-6: 2; Mt 6: 1-6, 16-18

Đăng lúc: 24-02-2020 03:50:25 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
NÊN TRỌN LÀNH

NÊN TRỌN LÀNH

Lời Chúa: Mt 5, 38-48

Đăng lúc: 22-02-2020 08:01:26 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lv 19: 1-2, 17-18; 1Cr 3: 16-23; Mt 5: 38-48

Đăng lúc: 18-02-2020 03:00:13 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 13-02-2020 02:59:51 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 15: 15-20; 1Cr 2: 6-10; Mt 5: 17-37

Đăng lúc: 12-02-2020 01:50:40 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 07-02-2020 08:40:37 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 58: 7-10; 1Cr 2: 1-5; Mt 5: 13-16

Đăng lúc: 04-02-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau