Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

THÁNH LỄ PHONG THÁNH CHO ĐỨC HỒNG Y NEWMAN VÀ BỐN NỮ CHÂN PHƯỚC

Trong Thánh lễ phong thánh cho Đức Hồng Y Newman và 4 nữ chân phước, Đức Thánh Cha nêu lên 3 bước của hành trình đức tin: khẩn cầu, bước đi và tạ ơn. Đức Thánh Cha nhắc rằng cầu nguyện là thuốc chữa lành con tim, hành trình đức tin là hành trình cùng nhau và hãy biết tạ ơn Chúa và cám ơn nhau.

1 2 3 ... 28 29 30  Trang sau

THÁNH LỄ PHONG THÁNH CHO ĐỨC HỒNG Y NEWMAN VÀ BỐN NỮ CHÂN PHƯỚC

Đăng lúc: 13-10-2019 11:53:51 PM - Đã xem: 8 - Phản hồi: 0

THÁNH LỄ PHONG THÁNH CHO ĐỨC HỒNG Y NEWMAN VÀ BỐN NỮ CHÂN PHƯỚC

Trong Thánh lễ phong thánh cho Đức Hồng Y Newman và 4 nữ chân phước, Đức Thánh Cha nêu lên 3 bước của hành trình đức tin: khẩn cầu, bước đi và tạ ơn. Đức Thánh Cha nhắc rằng cầu nguyện là thuốc chữa lành con tim, hành trình đức tin là hành trình cùng nhau và hãy biết tạ ơn Chúa và cám ơn nhau.

ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

Đăng lúc: 27-09-2019 09:35:04 PM - Đã xem: 68 - Phản hồi: 0

ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

Ông cố Phêrô Hồ Hồng Ân, Thân Phụ của Chị Anna Hồ Thị Quyền thuộc lớp khấn 2001, đang phục vụ tại cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ, Tân Châu, mới qua đời