Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
PHÚC CHO AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH

PHÚC CHO AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Các Mối Phúc trong buổi triều yết chung ngày 11.03.2020

Đăng lúc: 12-03-2020 08:36:52 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
MÙA CHAY: VÀO TRONG SA MẠC

MÙA CHAY: VÀO TRONG SA MẠC

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 26.02.2020

Đăng lúc: 27-02-2020 04:42:54 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
Phúc thay ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ

Phúc thay ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ

Bài Giáo Lý về Mối Phúc thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 19.02.2020

Đăng lúc: 27-02-2020 01:46:13 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
PHÚC CHO AI THAN KHÓC...

PHÚC CHO AI THAN KHÓC...

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Các Mối Phúc trong buổi triều yết chung, thứ Tư ngày 12.02.2020 tại hôi trường Phaolo VI

Đăng lúc: 13-02-2020 05:42:19 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
PHÚC CHO NHỮNG AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ

PHÚC CHO NHỮNG AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về mối phúc thứ nhất, tại Hội trường Phaolo VI, Vatican ngày 05.02.2020

Đăng lúc: 11-02-2020 08:44:51 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CÁC MỐI PHÚC

CÁC MỐI PHÚC

Bài Giáo Lý về Các Mối Phúc của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư ngày 29.01.2020

Đăng lúc: 30-01-2020 04:03:23 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Bài Giáo Lý về kinh Lạy Cha của Đức Thánh Cha Phanxico trong buối triều yết chung ngày 22.05.2019

Đăng lúc: 14-10-2019 04:02:49 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, ngày 15.05.2019

Đăng lúc: 19-09-2019 10:14:00 AM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung, thứ 4 ngày 01.05.209

Đăng lúc: 03-09-2019 03:59:55 PM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NHƯ CHÚNG CON THA NỢ CHO KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON

NHƯ CHÚNG CON THA NỢ CHO KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong biều triều yết chung, thứ tư ngày 24.04.2019

Đăng lúc: 25-07-2019 03:22:22 PM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 17.04.2019

Đăng lúc: 08-07-2019 04:12:44 PM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung tại quãng trường Thánh Phêrô ngày 10.04.2019

Đăng lúc: 03-05-2019 04:51:00 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung ngày 27. 03. 2019

Đăng lúc: 25-04-2019 04:33:28 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN

XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung ngày 20.03.2019 tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 13-04-2019 05:14:36 AM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, thư tư ngày 06. 03. 2019 tại quang trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 13-03-2019 08:10:34 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG

XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG

Bài Giáo Lý về cầu nguyện trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 27. 02. 2019, tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 12-03-2019 01:08:44 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 20. 02. 2019, tại hội trường Phaolo VI

Đăng lúc: 05-03-2019 09:04:38 AM | Đã xem: 246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHA CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA

CHA CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, thứ tư ngày 13. 02. 2019

Đăng lúc: 18-02-2019 03:54:26 AM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ABBA! CHA ƠI!

ABBA! CHA ƠI!

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 16. 01. 2019

Đăng lúc: 17-01-2019 04:14:14 AM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư ngày 09. 01. 2019 tại hội trường Phaolo VI, Vatican

Đăng lúc: 10-01-2019 04:34:17 AM | Đã xem: 246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
1 2  Trang sau